Sunday, March 21, 2010

Survey Report: Your Best and Worst Pinoy Gay Movies of 2009

What was the best Filipino gay movie of 2009?
122 votes

22% Sagwan
21% In My Life
19% Heavenly Touch
13% Boylets
09% Ded Na Si Lolo
08% Little Boy/Big Boy
08% I Love Dreamguyz
07% Boy
07% Campus Crush
06% Bayaw
05% Showboyz
05% Pipo: Ang Batang Pro
05% Others
04% Booking
03% Last Supper No. 3
02% Ang Laro Ng Buhay Ni Juan
02% Walang Hanggang Paalam
02% I didn't see any.
01% Padyak
01% Astig
01% All I saw were bad.
00% with votes: Hikbi, Tutok, 1017: Sa Paglaya Ng Aking Salita, Latak

What was the worst Filipino gay movie of 2009?
61 votes

26% Sagwan
16% Boylets
13% Showboyz
13% Campus Crush
11% Bayaw
09% Tutok
09% In My Life
08% Ang Laro Ng Buhay Ni Juan
06% Booking
06% Little Boy/Big Boy
06% Pipo: Ang Batang Pro
06% I Love Dreamguyz
06% Latak
04% Heavenly Touch
03% Hikbi
03% Ded Na Si Lolo
03% Walang Hanggang Paalam
03% All I saw were good.
03% I didn't see any.
01% Padyak
01% 1017: Sa Paglaya Ng Aking Salita
01% Boy
01% Others
00% (No Votes) Last Supper No. 3

Poll Date: 1/20/2010

No comments: