Tuesday, May 5, 2009

New Trailer: Heavenly Touch

1 comment:

Anonymous said...

Err, same conflict as Walang Kawala. Makapangyarihang kalaban na ang tanging role ay gawing imposible ang buhay ng mga bida. Kakasawa.